Aanmelding Programmamaker

 

Elke lokale omroep heeft een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO van BEATSTAD RADIO ziet erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. Om tot een juiste uitvoering hiervan te  komen vragen wij jullie op onderstaande vragen antwoord te geven.

Persoonlijke info

Programma info

Aan de hand van alle ontvangen informatie zullen wij een opzet maken van de programmering en deze ter goedkeuring sturen aan alle betrokkenen.